Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

Klauzula Informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

                                                                            

1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego z administratorem można się skontaktować listownie Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Ewarysta Estkowskiego Mikstat, 63-510  Mikstat ul. Grabowska 13,  tel.: (62) 73-10-025,  e-mail: sp.mikstat@op.pl

2.Inspektorem Ochrony Danych jest pani Halina Zadka, z którą można się skontaktować  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat, tel.: (62) 73-10-043, fax.(62) 731-00-43, e-mail: iodo@mikstat.pl.

3.Dane osobowe są przetworzone w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO.

4.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa  uczniów i pracowników, a także ochrona mienia placówki .

5.Odboorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

6.Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane do 1 miesiąca  od nagrania.

7.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych  osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do naniesienia  sprzeciwu  wobec przetwarzania danych.

8.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzane  dane osobowe  dotyczące Państwa, naruszą przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmowa wstępu na teren placówki.

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii