Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla pracowników

Szkoła Podstawowa w  Mikstacie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1.AdministratoremPani/Pana  danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Mikstacie, znajdująca się na ulicy Grabowskiej 13, (63-510 Mikstat). tel.62 73-10-025,e.mail sp.mikstat@op.pl,  reprezentowana przez Dyrektora Szkoły,

2.Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im.Ewarysta Estkowskiego jest Halina Zadka  tel.62 73-10-043  e.mail iodo@mikstat.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy o prace na podstawie art.,6 ust.1pkt.b i wypełniania obowiązków wynikających z Kodeksu pracy oraz innych ustaw.

4.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom  trzecim ,Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będących w administrowaniu SP w Mikstacie będą wyłącznie  instytucje upoważnione z mocy prawa .

5.Pani/Pana dane osobowe  będą przechowywane przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia pracownika

6.Posiada Pani/Pan prawo dostęp  do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem .

7.Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r ,

8.Podanie przez  Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym ,niezbędnym do zawarcia umowy  o pracę Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wykonie umowy.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyji ,w tym profilowaniu.

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii