Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zasady regulujące system dowożenia uczniów w gminie Mikstat

Zasady regulujące system dowożenia uczniów w gminie Mikstat 

  ZASADY ZACHOWANIA NA PRZYSTANKACH

Uczniowie oczekujący na autobus zobowiązani są do:

 • spokojnego oczekiwania na przystankach, stojąc na poboczu jezdni,

 • przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa,

 • otaczania opieką uczniów młodszych i potrzebujących pomocy.

  ZASADY ZACHOWANIA W AUTOBUSIE

Uczniowie w autobusie zajmują miejsca wyznaczone przez nauczycieli- opiekunów.

Uczniom podczas jazdy zabrania się:

 • chodzenia po autobusie,

 • zmiany zajętego wcześniej miejsca,

 • zajmowania pierwszych i ostatnich miejsc przez uczniów klas I i przedszkolaków,

 • spożywania posiłków (bezpieczeństwo i względy higieniczne),

 • niszczenia i zaśmiecania autobusu,

 • stosowania jakichkolwiek oznak przemocy i agresji,

 • głośnych rozmów, krzyków,

 • korzystania z telefonów komórkowych.

Uczeń jest zobowiązany do informowania nauczyciela o zaobserwowanym niewłaściwym zachowaniu uczniów (agresja, wandalizm itp.) oraz zgłoszenia nauczycielowi złego stanu zdrowia i samopoczucia (własnego lub innych uczniów).

ZASADY ZACHOWANIA W OCZEKIWANIU NA ODWÓZ

Uczniowie szkoły podstawowej na odwóz w trakcie przerwy czekają na korytarzu przed świetlicą .

Uczniowie przechodzą spokojnie przed autobus szkolny na polecenie nauczyciela sprawującego opiekę podczas odwozu.

Uczniowie gimnazjum podczas przerwy oczekują na boisku szkolnym lub w budynku gimnazjum.

Uczniowie wsiadają do autobusu w ustalonym porządku:

 • do autobusu najpierw wchodzą dzieci młodsze, następnie kl. IV-VI, a na końcu uczniowie gimnazjum.

 • do autobusu uczniowie wchodzą pojedynczo ustawieni wcześniej w rzędzie,

Zabrania się podbiegania do nadjeżdżającego autobusu, a także tłoczenia się i przepychania przy autobusie.

Zabrania się wchodzenia do autobusu podczas przerwy bez pozwolenia nauczyciela.

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii