Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Z działalności świetlicy szkolnej

Z działalności świetlicy szkolnej

Świetlica jest czynna codziennie od 630 do 1615

Zapewnia opiekę uczniom dojeżdżającym do szkoły z  Komorowa, Przedborowa, Lasu, Kotłowa, Pustkowia, Biskupic, Kaliszkowic Ołobockich i Kaliszkowic Kaliskich. Korzystają z niej również uczniowie z Mikstatu,  którzy nie mają zapewnionej opieki ze strony rodziny, oczekują na dodatkowe zajęcia lub nie uczęszczają na  lekcję religii.  Opieką objęci zostają również uczniowie skierowani z powodu nieobecności nauczyciela.

 Świetlica zajmuje dwa pomieszczenia. Klasy 1-5 korzystają ze świetlicy w nowym budynku szkolnym, a klasy 6, 7, 8 i 3 gimnazjum mają salę w budynku gimnazjum. Wyposażenie sal przystosowane jest do wieku dzieci i charakteru prowadzonych zajęć (gry stolikowe, zręcznościowe, konstrukcyjne,  sprzęt RTV, przybory do zajęć plastycznych, książki, dziecięce czasopisma itp.)

Nadrzędnym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki przed lekcjami i po ich zakończeniu, oraz stworzenie optymalnych warunków do wypoczynku, nauki i rozwoju zainteresowań.

 W świetlicy realizowane są następujące zadania:

 1. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów w celu udzielania pomocy np. materialnej

 2. Organizowanie  zespołowej nauki oraz wdrażanie do samodzielnej pracy. 

 3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.

 4. Wdrażanie uczniów do właściwego organizowania sobie wolnego czasu.  Wyrabianie nawyku kulturalnej zabawy i rozrywki.

 5. Organizowanie różnorodnych zajęć: zajęcia plastyczne, czytelnicze, muzyczne, ruchowe, gry  i zabawy, konkursy, wycieczki, itp.

 6. Organizowanie dowożenia uczniów.

 7.Organizowanie różnych form dożywiania uczniów (obiad, herbata, mleko, owoce).

Organizacja dowozu uczniów do szkół

 Do szkoły podstawowej i przedszkola dowożonych jest ogółem 262 uczniów. Dowozy trwają codziennie od godz. 700 do 1620 (poniedziałek  i czwartek do 1700).Dzieci dowożone są dwoma autobusami. W celu sprawnej organizacji dowozu oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów opracowany jest plan dowozu, regulamin dowożenia oraz zasady zachowania uczniów na przystankach, w autobusie i na boisku.

 Organizacja dystrybucji mleka, produktów mlecznych, owoców i warzyw.

 Każdy uczeń z klas 1-5 w ramach „PROGRAMU DLA SZKÓŁ” ma prawo do nieodpłatnego korzystania z mleka, produktów mlecznych, owoców i warzyw w ciągu 10 tygodni I i II półrocza 2018/19.

Organizacja ciepłego napoju

 Dla uczniów w szkole przygotowywana jest ciepła herbata. Codziennie korzysta z niej około 150 uczniów. Miesięczna opłata za herbatę wynosi 5 zł. 

 Organizacja spożywania obiadu

Każdy uczeń od 4.09.2018r. ma możliwość zjedzenia obiadu przygotowywanego i wydawanego w kuchni naszej szkoły.  Zgłoszenia przyjmuje kierownik świetlicy p. B. Zaremba

 Organizacja różnych akcji, konkursów, wycieczek:

 • cały rok trwa akcja zbierania makulatury,
 • od września do listopada trwa akcja zbierania kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych na okres zimy,
 • wychowawcy przeprowadzają szereg zajęć kultywujących tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy i świąt narodowych,
 • organizowane są konkursy plastyczne i czytelnicze m.in..: „Złota jesień", „Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny", „Wielkanocne ozdoby",
 • w ciągu roku szkolnego organizowane są wycieczki, m.in. do Przedborowa „Pod Dąb", do kina „Piast" w Ostrzeszowie lub Bajkolandu

Dbając o rozwój zainteresowań i aktywności uczniów wychowawcy prowadzą:

 • zajęcia umuzykalniające i rytmiczne: nauka piosenek, słuchanie muzyki, piosenek z kaset i płyt CD
 • zajęcia czytelnicze (słuchanie bajek, korzystanie ze słowników i encyklopedii, współpraca z biblioteką szkolną i publiczną),
 • zajęcia teatralne,
 • gry i zabawy dydaktyczne : zagadki, krzyżówki, quizy, gry planszowe,
 • zajęcia plastyczno-techniczne - poznawanie różnych technik plastycznych (farby, kredki, tusz czarny, collage, origami, kirigami, wydzieranka, ilustrowanie bajek, legend),
 • zabawy słowne i plastyczne typu: domaluj, dorysuj...
 • zabawy z komputerem,
 • zajęcia ruchowe: gry zespołowe, zawody sportowe.

 

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii