Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Dodatkowe dni wolne od zajęć

Mikstat, dn. 28.09.2018 r.

                           

            Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) w sprawie organizacji roku szkolnego

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mikstacie po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

       Dla Szkoły Podstawowej w Mikstacie dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów będą:

-       2 listopada 2018 r.

-       10 – 12 kwietnia 2019 r. – egzamin gimnazjalny

-       15 – 17 kwietnia 2019 r. – sprawdzian ósmoklasisty

-       2 maja 2019 r.

W dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w świetlicy szkolnej zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. 

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii