Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Plan pracy

Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2017 / 2018

 

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: Milena Błaszczyk i Marta Fabiś

Cele Samorządu uczniowskiego:

 • dbanie o dobre imię szkoły oraz kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

 • kształtowanie umiejętności efektywnego działania w zespole;

 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;

 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;

 • organizowanie wolnego czasu uczniów;

 • kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym ludziom.

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;

 • współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego;

 • organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym oraz integracyjnym;

 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym;

 • udział w akcjach charytatywnych.

Akcje stałe:

 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;

 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;

 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem;

 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;

 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na portalu społecznościowym facebook (Samorząd Szkolny SP Mikstat);

 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne

 • udział w uroczystościach szkolnych;

 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

   

  Semestr I

  wrzesień

 • organizacja kampanii wyborczej i wyborów do SU
 • zatwierdzenie planu SU
 • zapoznanie uczniów z regulaminem SU
 • 24. edycja akcji Sprzątania Świata (15-17.09.17 r.) - przygotowanie gazetki tematycznej
 • wykonanie gazetki informacyjnej na temat praw i obowiązków ucznia
 • Dzień Chłopca – złożenie życzeń

październik

 • Dzień Edukacji Narodowej – złożenie życzeń pracownikom szkoły, wręczenie nauczycielom upominków przygotowanych przez uczniów
 • Konkurs „Twoja twarz wygląda znajomo”
 • Konkurs na zdrowe drugie śniadanie
 • Światowy Dzień Walki z Otyłością (24.10.17 r.) – policja szkolna sprawdzająca czy uczniowie przynieśli do szkoły zdrowe drugie śniadanie

listopad

 • Narodowe Święto Niepodległości – wykonanie gazetki tematycznej
 • Dzień Ciszy (kl. IV – VI)
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna / popołudnie filmowe

grudzień

 • Mikołajki – ubieramy się na czerwono, akcja „ przebrany = niepytany”
 • Boże Narodzenie – wystrój holi, udekorowanie choinki, wręczenie podarunków pracownikom szkoły, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły, puszczanie kolęd na korytarzu w czasie przerw, wykonanie gazetki tematycznej
 • konkurs na najładniejszy wystrój sali lekcyjnej (kl. IV – VI, kl. VII, II, III)
 • konkurs na najbardziej oryginalny stroik bożonarodzeniowy (kl. IV – VI, kl. VII, II, III)

 

styczeń

 • bal karnawałowy
 • sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2017 / 2018

 

Semestr II

Luty

 • przygotowanie gazetki tematycznej „Bezpieczne ferie zimowe”
 • poczta walentynkowa, dekoracja korytarzy

marzec

 • Dzień Kobiet – złożenie życzeń, obdarowanie dziewcząt słodyczami
 • organizacja Obchodów Pierwszego Dnia Wiosny

kwiecień

 • Wielkanoc – kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły, wykonanie gazetki tematycznej
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wykonanie gazetki tematycznej

Maj

 • zainicjowanie akcji pt. „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego

Czerwiec

 • przygotowanie gazetki ściennej na temat wakacji
 • podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2017 / 2018
 • sporządzenie sprawozdania z pracy SU za II semestr w roku szkolnym 2017 /2018
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017 / 2018

 

Opiekunowie SU zastrzegają sobie prawo modyfikacji planu pracy SU na rok szkolny 2017 / 2018.

Wtorek, 2018-09-18

Imieniny: Ireny, Irminy