Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Patron

Patron

 

EWARYST ESTKOWSKI

NAUCZYCIEL I PATRON

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIKSTACIE

 

       Ewaryst Estkowski, syn Jana i Katarzyny Estkowskich, urodził się 26 października 1820 roku we wsi Drzązgowie w Wielkopolsce. Do szóstego roku życia wychowywał się w domu rodzinnym. Jego ojciec był dziedzicem folwarku w Strzyżewie. Ewaryst został oddany pod opiekę nauczycielowi w Krzepiszynie, ponieważ nie było tutaj miejscowej szkoły,  a  ojcu brakowało czasu na wychowanie syna. Po 6 latach pobytu w Strzyżewie przeprowadził się do Mierzowa pod Witkowo. Teraz 12 letni Ewaryst uczęszczał na prywatne lekcje do nauczyciela w Jarząbkowie. Był najpilniejszym i najspokojniejszym uczniem. Źródło wcześniejszych niepowodzeń szkolnych tkwiło w sposobie uczenia. Tak więc osobiste bolesne przeżycia w dzieciństwie były jedną z przyczyn zainteresowania się Eskowskiego metodami nauczania początkowego i zawodem nauczyciela. W 1836 roku rozpoczął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Poznaniu. Po trzech latach pobytu w tej placówce uzyskał świadectwo zdatności do nauczania w szkole elementarnej. W październiku 1839 roku objął posadę nauczyciela w Wojciechowie pod Jaraczewem. Pełen zapału młody nauczyciel rozpoczął starania o zdobycie podręczników, pomocy naukowych, walczył o regularne przysyłanie dzieci do szkoły.

       Inspektorowi pruskiemu nie podobała się duża aktywność i krytycyzm młodego nauczyciela. Estkowski popada z nim w konflikt, który z biegiem czasu zaostrzał się coraz bardziej. Doprowadziło to w końcu do karnego przeniesienia Estkowskiego do Mikstatu. W roku 1842 - zastaje tu grupę 200 dzieci. Czeka go ciężka praca, ponieważ jego poprzednik mówił tylko po niemiecku i dzieci niewiele go rozumiały. Musiał pokonać wiele trudności przygotowując uczniów do drugiego oddziału.

       Przez półtora roku pracował sumiennie i zyskał sobie przywiązanie dzieci, które bardzo pilnie i chętnie się uczyły, a także zaufanie rodziców. Mając mało środków do dalszego kształcenia się, a chcąc uzyskać wyższe umiejętności, decyduje się na studia, na Uniwersytecie we Wrocławiu. Studia przerywają mu wydarzenia polityczne. Bierze czynny udział w walkach, w 1848 roku.

       Po upadku powstania wielkopolskiego był wieziony. Po zwolnieniu z aresztu otrzymał posadę nauczyciela w Seminarium Nauczycielskim w Poznaniu, sprawował nadzór nad  szkołą ćwiczeń. Wyrzucono go z pracy bez podania powodu. Mimo prześladowań ze strony władz pruskich, nie załamuje się. Postanowił poświęcić się działalności pedagogiczno- oświatowej. Był twórcą Towarzystwa Pedagogicznego i redaktorem „Szkoły Polskiej" i „Szkółki dla dzieci".

       W swych artykułach wiele uwagi poświęcał kształceniu zawodowemu nauczycieli. Marzył  o założeniu Instytutu Nauczycielskiego. Pokonywał różne trudności, miedzy innymi brak pieniędzy, występował przeciwko germanizacji. Dużo podróżował. W 1856 roku wyjeżdża do Belgii i Francji, gdzie spotyka się z Lelewelem i Mickiewiczem. W 1856 roku znowu udaje się w podróż, tym razem w celach leczniczych. Już nie wraca do kraju. Zmarł 15.VIII.1856 roku w Soden i tam go pochowano.

       Od 1966 roku jest patronem naszej szkoły. Ewaryst Estkowski to wybitny pedagog i patriota. Występował w obronie  języka ojczystego, przeciwko germanizacji polskiego dziecka.

Środa, 2019-01-16

Imieniny: Mascelego, Walerii