Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Plan pracy świetlicy szkolnej

Plan pracy świetlicy w Szkole Podstawowej  w  Mikstacie

 na rok szkolny 2017/2018

 

Cele ogólne

 

               Formy i środki realizacji

 

 

           Cele  operacyjne

 

Termin

Odpowiedzialny

1.Przygotowanie

   dokumentacji umożliwiającej

   pracę świetlicy

  

-   opracowanie planu pracy świetlicy i  planu dowozów,

-   opracowanie siatki godzin wychowawców  świetlicy,

-   przygotowanie dokumentacji,

-  zapoznanie dzieci z regulaminami świetlicy i dowozów,

-  uruchomienie dyżurów  w stołówce,

-  wprowadzenie dożywiania (herbata, obiad, mleko);

 

 

 

Uczeń zna regulaminy i stara się je stosować w praktyce.

 

 

 

IX

 

 

 

 

 

 

 

k.

  

 

2.Zadania opiekuńcze

 

-          poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków (szczególnie klas pierwszych),

-          Otoczenie szczególną opieką dzieci sześcioletnie oraz uczniów z trudnościami szkolnymi

-      Stwarzanie atmosfery sprzyjającej ufnemu, bezpośredniemu zwracaniu się dziecka do nauczyciela.

-      Pomoc uczniom w rozwiązywaniu ich problemów i trudności.

- niesienie pomocy rodzinom zaniedbanym, stała współpraca z MGOPS w Mikstacie.

- rozmowy indywidualne z rodzicami

- podnoszenie autorytetu rodziny,

 - wspieranie jej roli wychowawczej (respektowanie potrzeb, uwag i postulatów).

-          Systematyczne prowadzenie zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów na temat zachowania bezpieczeństwa na drogach, w szkole, na przystankach podczas oczekiwania na autobus, przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu, podczas gier i zabaw ruchowych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, postępowania w sytuacjach nietypowych itp.,,0

-          zabezpieczenie odpowiedniego dożywiania dzieci (dyżury nauczycieli podczas  śniadań i obiadów), umożliwienie spożywania drugiego śniadania i picia herbaty oraz obiadu

 

Uczeń wie, że w świetlicy uzyska różnorodną pomoc i opiekę

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń szanuje wspólnotę rodzinną

 

 

Uczeń zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie dowożenia i stosuje się do nich

 

 

 

 

Uczeń rozumie potrzebę zdrowego odżywiania

 

 

C

A

Ł

Y

R

O

K

 

 

 

 

k.

w.

    

3.Kształtowanie

   umiejętności współżycia i współdziałania

   w grupie oraz

   poprawnego

   zachowania

   i wzajemnej

   życzliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Troska o fizyczne

   i psychiczne

   zdrowie

   dziecka

 

 

-          zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami dowożenia.

-          podejmowanie działań wychowawczych zmierzających do wyciszenia uczniów przebywających w świetlicy – walka z hałasem

-          organizowanie wycieczek integracyjnych

-          wdrażanie do używania form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia,

-          rozwijanie pomocy koleżeńskiej,

-          rozwijanie samorządności poprzez wybór dyżurnych,

-    wyrabianie trwałych nawyków (mycie rąk,

      sprzątanie po sobie),

-    wykonywanie prac użytkowo - porządkowych

     w  świetlicy, dbanie o jej estetykę,

-          wdrażanie postaw poszanowania mienia społecznego,

-          zapoznawanie z przepisami ruchu drogowego poprzez ćwiczenia praktyczne, prace plastyczne, gry edukacyjne,

-          wdrażanie do utrzymania higieny osobistej poprzez pogadanki, spotkania z pielęgniarką szkolną

-    zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierzyny  

      leśnej

 

 

 

 

-          prowadzenie gier i zabaw ruchowych na boisku i w sali gimnastycznej, wdrażanie do czynnego wypoczynku,

-          wdrażanie uczniów do troski o własne zdrowie:

- rozmowy na temat higieny osobistej, miejsca pracy i wypoczynku,

-kształtowanie prawidłowej postawy dzieci podczas zabawy i nauki,

- popularyzowanie zasad zdrowego odżywiania się i higieny spożywania posiłków,

- zachęcanie do korzystania ze zdrowego żywienia proponowanego w szkole (owoce, warzywa, mleko, herbata, obiad)poprzez pogadanki,  zajęcia dydaktyczne, filmy,

- racjonalne odżywianie się w różnych porach roku,

     - higiena spożywania posiłków,

-          zapobieganie agresji i przemocy – wnikliwa 

      obserwacja dzieci i reagowanie  w

      sytuacjach konfliktowych,

-          włączenie dzieci ze świetlicy do udziału w konkursach oraz  imprezach i uroczystościach wynikających z planu wychowawczego szkoły,

-          kształtowanie prawidłowej postawy dzieci podczas zajęć w świetlicy,

-          organizowanie spacerów, wycieczek,

-          regularne wietrzenie pomieszczeń,

-          wyrabianie świadomej dyscypliny i współdziałania         w grupie rówieśniczej,

-          kształtowanie pozytywnego myślenia, wiary we własne możliwości,

-    relaksacja przy muzyce,

 

 

 

 

Uczeń zna  zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wycieczkach i potrafi je przestrzegać

 

Uczeń zna i stosuje zwroty grzecznościowe

 

 

Uczeń potrafi zachować porządek

 

Uczeń dba o higienę osobistą

 

 

Uczeń szanuje mienie społeczne

 

 

Uczeń zna podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym

 

Uczeń wie, w jaki sposób żyć w zgodzie z naturą. Uczeń zna pojęcie ekologia, wie na czym polega szacunek dla przyrody.

 

Uczeń zna ideę zdrowego stylu życia.

 

Uczeń poznaje techniki opanowania negatywnych emocji

 

Uczeń potrafi dbać o swoją kondycję fizyczną

Uczeń wie, jak należy postępować w sytuacjach trudnych dotyczących zabaw

Uczeń potrafi współpracować w grupie.

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi wyrobić pozytywne myślenie o sobie

Uczeń rozumie potrzebę odpoczynku i relaksu dla zdrowia psychicznego

IX

cały rok

cały rok

 

cały rok

cały rok

 

cały rok

cały rok

cały rok

 

 

cały rok

cały rok

cały rok

 

 

 

 

 

C

A

Ł

Y

R

O

K

w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k.

w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Rozwijanie

   zainteresowań,

   aktywności

   artystycznej.

   Kształtowanie

   wrażliwości

   estetycznej,

   ekspresji twórczej

   i wyobraźni

 

-          Poszerzenie oferty atrakcyjnych zajęć  edukacyjnych umożliwiających rozwój różnorodnych zainteresowań uczniów- kąciki zainteresowań.

-          nauka piosenek, popisy solo, konkursy piosenek, mini playback show,

-          słuchanie muzyki, piosenek z kaset i płyt CD,

-          zajęcia czytelnicze (słuchanie bajek, korzystanie ze słowników i encyklopedii, współpraca z biblioteką szkolną i publiczną),

-          gry i zabawy dydaktyczne (zagadki, krzyżówki, quizy,  gry planszowe,

-          zajęcia plastyczno-techniczne - poznawanie różnych technik plastycznych (farby, kredki, tusz czarny, collage, origami, kirigami, wydzieranka, ilustrowanie bajek, legend),

-    zabawy plastyczne typu: domaluj, dorysuj...

-          ekspozycje prac plastycznych dzieci

-          organizowanie konkursów dla uczniów szkoły podstawowej w Mikstacie:

plastycznych:””, ”Bożonarodzeniowe ozdoby”, ”Wielkanocne ozdoby”,

literackich: „Bukiet pełen życzeń”

-          organizowanie turnieju warcabowego,

-          dekorowanie świetlicy zgodnie z porami roku i  uroczystościami,

-          organizowanie gminnego konkursu czytelniczego  oraz konkursów plastycznych

 

 

 

Uczeń potrafi dokonać selekcji z różnych źródeł informacji.

 

Uczeń potrafi wykorzystać różne techniki plastyczne.

 

Uczeń ma możliwość odkrycia swojego talentu i nabycia umiejętności prawidłowego zachowania się w sytuacji rywalizacji.

 

 

Uczeń umie selektywnie korzystać z mediów

 

 

C

A

Ł

Y

R

O

K

 

 

 

 

 

  

 

 

 

III

 

k.

w.

 

 

 

6.Kultywowanie tradycji rodzinnych i patriotycznych

 

 

-   andrzejkowe wróżby  w świetlicy

-   mikołajki

-   Boże Narodzenie - strojenie choinki , wykonywanie różnych ozdób, śpiewanie kolęd, konkurs plastyczny,

-   wielkanocne tradycje-konkurs plastyczny

-   naszym mamom – wykonanie laurek dla mam.

-   dzień dziecka –włączenie się do obchodów

    ogólnoszkolnych.

-   udział w apelu z okazji odzyskania

     niepodległości

-   szacunek dla symboli narodowych

-   kształtowanie odpowiedniej postawy w czasie

     hymnu narodowego

 

Uczeń zna zwyczaje i tradycje andrzejkowe.

 

 

Uczeń zna właściwe wzorce zachowań podczas uroczystości rodzinnych.

 

 

Uczeń potrafi rozpoznać symbole narodowe

Uczeń wie jaka postawę zachować w czasie hymnu narodowego

 

XI

XII

 

 

    VI

XII

 

IV

V

VI

 

 

 

XI

w.

 

7.Wspólpraca z  instytucjami:

 

-MGOPS

-MGOK

-Urzędem Miasta i Gminy Mikstat

 -Kołem Łowieckim „Sokół” w Antoninie

 -Miejską Biblioteką Publiczną w Mikstacie,

-Urzędem pocztowym,

 

 

 

cały rok

  

 

k.

w

k.- kierownik świetlicy

w. –wychowawcy

Niedziela, 2018-07-22

Imieniny: Magdaleny, Mileny
Lipiec
pnwtsrczptsond
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031