Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Z działalności świetlicy szkolnej

Z działalności świetlicy szkolnej

Świetlica jest czynna codziennie od 630 do 1600

 Zapewnia opiekę uczniom dojeżdżającym do szkoły z  Komorowa, Przedborowa, Lasu, Kotłowa, Pustkowia, Biskupic i Kaliszkowic Kaliskich. Korzystają z niej również uczniowie z Mikstatu,  którzy nie mają zapewnionej opieki ze strony rodziny, oczekują na dodatkowe zajęcia lub nie uczęszczają na  lekcję religii.  Opieką objęci zostają również uczniowie skierowani z powodu nieobecności nauczyciela. Nadrzędnym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki przed lekcjami i po ich zakończeniu, oraz stworzenie optymalnych warunków do wypoczynku, nauki i rozwoju zainteresowań.

 W świetlicy realizowane są następujące zadania:

 1. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów w celu udzielania pomocy np. materialnej

 2. Organizowanie  zespołowej nauki oraz wdrażanie do samodzielnej pracy. 

 3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno - moralnej.

 4. Wdrażanie uczniów do właściwego organizowania sobie wolnego czasu.  Wyrabianie nawyku kulturalnej zabawy i rozrywki.

 5. Organizowanie różnorodnych zajęć: zajęcia plastyczne, czytelnicze, muzyczne, ruchowe, gry  i zabawy, konkursy, wycieczki, itp.

 6. Organizowanie dowożenia uczniów.

 7.Organizowanie różnych form dożywiania uczniów (obiad, herbata, mleko).

 Świetlica zajmuje jedno specjalnie do tego celu wyodrębnione pomieszczenie. Wyposażenie sali przystosowane jest do charakteru prowadzonych zajęć (gry stolikowe, zręcznościowe, konstrukcyjne,  sprzęt RTV, przybory donajęć plastycznych, książki, dziecięce czasopisma itp.)

Organizacja dowozu uczniów do szkół

 Do gimnazjum, szkoły podstawowej i przedszkola dowożonych jest ogółem 280 uczniów. Dowozy trwają codziennie od godz. 700 do 1620 (poniedziałek, wtorek  i środa do 1700).Dzieci dowożone są dwoma autobusami. W celu sprawnej organizacji dowozu oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów opracowany jest plan dowozu, regulamin dowożenia oraz zasady zachowania uczniów na przystankach, w autobusie i na boisku.

 Organizacja dystrybucji mleka białego i czekoladowego

 Każdy uczeń na podstawie comiesięcznej deklaracji ma możliwość picia 1 kartonika mleka w poniedziałek, środę i czwartek. Mleko białe jest bezpłatne a czekoladowe kosztuje 21 grosze za kartonik. Dystrybucja mleka trwa od października do maja.

Organizacja ciepłego napoju

 Dla uczniów w szkole przygotowywana jest ciepła herbata. Codziennie korzysta z niej około 150 uczniów. Miesięczna opłata za herbatę wynosi 5 zł. 

 Organizacja spożywania obiadu

  Każdy uczeń od 2.09.2016r. ma możliwość zjedzenia obiadu przygotowywanego i wydawanego w kuchni naszej szkoły, która znajduje się w budynku Publicznego Gimnazjum w Mikstacie.  Zgłoszenia przyjmuje kierownik świetlicy p. B. Zaremba

 Organizacja różnych akcji, konkursów, wycieczek:

 • cały rok trwa akcja zbierania makulatury,

 • od września do listopada trwa akcja zbierania kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych na okres zimy,

 • wychowawcy przeprowadzają szereg zajęć kultywujących tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocy i świąt narodowych,

 • organizowane są konkursy plastyczne i czytelnicze m.in..: „Złota jesień", „Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny", „Wielkanocne ozdoby",

 • w ciągu roku szkolnego organizowane są wycieczki, m.in. do Przedborowa „Pod Dąb", do kina „Piast" w Ostrzeszowie,

Dbając o rozwój zainteresowań i aktywności uczniów wychowawcy prowadzą:

 • zajęcia umuzykalniając i rytmiczne: nauka piosenek, popisy solo, konkursy piosenek, mini playback show, słuchanie muzyki, piosenek z kaset i płyt CD

 • zajęcia czytelnicze (słuchanie bajek, korzystanie ze słowników i encyklopedii, współpraca z biblioteką szkolną i publiczną),

 • zajęcia teatralne,

 • gry i zabawy dydaktyczne : zagadki, krzyżówki, quizy, gry planszowe,

 • zajęcia plastyczno-techniczne - poznawanie różnych technik plastycznych (farby, kredki, tusz czarny, collage, origami, kirigami, wydzieranka, ilustrowanie bajek, legend),

 • zabawy słowne i plastyczne typu: domaluj, dorysuj...

 • zabawy z komputerem,

 • zajęcia ruchowe: gry zespołowe, zawody sportowe.

Piątek, 2017-09-22

Imieniny: Maury, Milany