Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Plan pracy samorządu

 

Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

Opiekun samorządu uczniowskiego: mgr Milena Błaszczyk

 

Cele Samorządu uczniowskiego:

 

 • dbanie o dobre imię szkoły oraz kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

 • kształtowanie umiejętności efektywnego działania w zespole;

 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;

 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;

 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;

 • organizowanie wolnego czasu uczniów;

 • kształtowanie postaw tolerancji, poczucia odpowiedzialności i chęci niesienia pomocy innym ludziom.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;

 • współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organizacjami działającymi na rzecz środowiska lokalnego;

 • organizowanie imprez o charakterze patriotycznym, kulturalnym, rozrywkowym oraz integracyjnym;

 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym;

 • udział w akcjach charytatywnych.

 

Akcje stałe:

 

 • prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;

 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;

 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem;

 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;

 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na portalu społecznościowym facebook (Samorząd Szkolny SP Mikstat);

 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne (np. Szkoło Pomóż i Ty, Góra Grosza);

 • udział w uroczystościach szkolnych;

 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

   

  Semestr I

  wrzesień

 

 • organizacja kampanii wyborczej i wyborów do SU
 • zatwierdzenie planu SU
 • zapoznanie uczniów z regulaminem SU
 • wykonanie gazetki informacyjnej na temat praw i obowiązków ucznia
 • Dzień Chłopca – złożenie życzeń, obdarowanie chłopców słodyczami

 

październik

 

 • Dzień Edukacji Narodowej – złożenie życzeń pracownikom szkoły
 • Halloween  - wykonanie gazetki tematycznej, konkurs na najładniejszy lampion z  dyni
 • Konkurs „Koszulka z naszego podwórka”

 

listopad

 

 • Narodowe Święto Niepodległości – wykonanie gazetki tematycznej
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna

 

grudzień

 

 • Mikołajki – ubieramy się na czerwono, akcja „ przebrany = niepytany”

 

 • Boże Narodzenie – wystrój holi, udekorowanie choinki, wręczenie podarunków pracownikom szkoły, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły, puszczanie kolęd na korytarzu w czasie przerw, wykonanie gazetki tematycznej
 • konkurs na najładniejszy wystrój sali lekcyjnej (kl. IV – VI)

 

styczeń

 

 • bal karnawałowy
 • przygotowanie gazetki tematycznej „Bezpieczne ferie zimowe”
 • sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2016 / 2017

 

 

 

 

Semestr II

 

luty

 

 • poczta walentynkowa

 

marzec

 

 • Dzień Kobiet – złożenie życzeń, obdarowanie dziewcząt słodyczami
 • organizacja Obchodów Pierwszego Dnia Wiosny

 

kwiecień

 

 • Wielkanoc – kartka dla nauczycieli i pracowników szkoły
 • Obchody Dnia Ziemi – wykonanie gazetki tematycznej
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – wykonanie gazetki tematycznej
 • zainicjowanie akcji pt. „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego
 • Konkurs „Wirtualna wycieczka po naszej szkole” (kl. VI)

 

maj

 

 • przegląd szkolnych talentów „Mam talent” (kl. I-VI)

 

czerwiec

 

 • przygotowanie gazetki ściennej na temat wakacji
 • podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2016 / 2017
 • sporządzenie sprawozdania z pracy SU za II semestr w roku szkolnym 2016 /2017
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016 / 2017

 

Opiekun SU zastrzega sobie prawo modyfikacji planu pracy SU na rok szkolny 2016 / 2017.

 

 

 

Piątek, 2017-09-22

Imieniny: Maury, Milany