Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Informacje o szkole

 Liczba oddziałów – 20

Liczba uczniów: 409

Liczba nauczycieli – 47

 

Stopnie awansu zawodowego nauczycieli:

Liczba nauczycieli dyplomowanych – 34

Liczba nauczycieli mianowanych – 6

Liczba nauczycieli kontraktowych – 6

Liczba nauczycieli stażystów - 1

 

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje, większość do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Nauczyciele  systematyczne doskonalą swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w wewnętrznych oraz zewnętrznych formach (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty).

 

Kadrę pracowniczą szkoły uzupełnia 2 pracowników administracji oraz 6 pracowników obsługi. W szkole pracuje także pielęgniarka szkolna.

 

Poniedziałek, 2018-05-28

Imieniny: Augustyna, Ingi